CAPETANG

cafetankreslip1a

CAPETANG nyaeta LSM anu dijieun ku masyarakat anu perduli kana kasalametan balarea, utamana dina miara alam

CAPETANG nyaeta PEMBELA ALAM

CAPETANG nyaeta  PENGACARA ALAM

CAPETANG lantang ngabewarakeun ka balarea sangkan ngamumule alam

CAPETANG nantang ka saha-saha tukang ngarusak alam

CAPETANG digawe teu aya pamrih, sabab alam geus mere upah

CAPETANG datang mawa bukti jeung upaya kumaha cara ngamumule ieu alam.

Iklan